Padi

Ayyangadoo FIONA (PADI)

Urodzona: 8.12.2008

Umaszczenie: czarne 

Tytuły i osiągnięcia wystawowe: Champion Polski

Rodowód:

ABAR MOER TIANHUANG
 JINLIAN
TIANLI LCYIHAO
ZUO MA
Drakyi RAVEN AY-YANGADOO Drakyi DARK DRAGON SNO-LYON DRAKYI GHENGIS
Drakyi EBONY NOIRE
ALIANA De Yuwenchi CHARIOWALD of Pi Sheng Kennel
BLIDO of Pi Sheng Kennel

Ingrus:

 Galeria: